cenzuruje váš poskytovatel připojení?
Najdlhšia, najkľukatejšia a najťažšia cesta ma cieľ s názvom PRAVDA !!!

Tečka za Climategate: Aneb nejoblíbenější výmluvy

5. prosince 2010 v 16:44 | M&R |  Globálne oteplovanie, modifikácia počasia, chemtrails


20. listopadu jsme oslavili výročí jednoho roku od klimatologické Watergate. Alarmisté tvrdí, že šlo jen o bouři ve sklenici vody. Jak to bylo s utajováním dat doopravdy?

  coffield.jpg


("Děkuji za pozornost. A teď vás zvláštní agent Coffield všechny zatkne. Protože údaje, jak bylo včera teplo, jsou přísně tajné.")

Mýtus I: NEZÁVISLÉ VYŠETŘOVÁNÍ KLIMATOLOGY VYČISTILO
Tento článek je mj. reakcí na kuriózní text Jiřího Jeřábka s názvem "Tečka za Climategate"
JJ píše: "Několik nezávislých vyšetřování však jedno po druhém ukázalo, že aféry byly nafouknutou novinářskou snahou o skandály."
Zatím jediné nezávislé vyšetřování (nezávislé na CRU a jejím zaměstnavateli, UEA) provedl britský Úřad pro právo na informace (Information Commissioner's Office). A jejich rozsudek z léta 2010 zní: VINEN. Klimatologové opravdu porušovali zákon o svobodném přístupu k informacím. Nepůjdou ale do vězení, protože už je to promlčené.
Ostatní vyšetřování byla ostudně zmanipulovaná. Sám za sebe mluví fakt, že žádné z nich nepozvalo kritiky klimatologů ani v roli vyšetřovatelů ani jako svědky ani jako žalobce. Co je to za soud, kde chybí žalující strana?
Audit vypečených vyšetřování provedl A. Montfort (ke stažení zde).

Mýtus II: JONES BYL CHUDÁK ODSOUZEN A PŘITOM JEN DODRŽOVAL AUTORSKÉ ZÁKONY
Pan Metelka z ČHMÚ se v diskusi pod mým článkem vymlouvá (zde): "Jones byl kritizován za to, že nezveřejnil na požádání data. Prý to měl udělat podle FOIA. Prý tím porušil zákon...  Kdyby to ale udělal, porušil by zákon taky."
LM ani tentokrát není správně informován.
Ve skutečnosti zde v případu Davida Hollanda nešlo o žádná data z meteorologických stanic nějak chráněná smlouvami. Šlo o snahy zjistit, co britští klimatologové dělali v IPCC. IPCC ve svých směrnicích uvádí, že IPCC musí "zajistit, že hodnocení vědy probíhalo objektivně, komplexně a transparentně… a veškeré připomínky recenzentů musí být po dobu nejméně 5 let dostupné ve veřejně přístupném archivu."
David Holland byl tak naivní, že tomu uvěřil a o tyto informace požádal. Konkrétně ho zajímalo, co v IPCC dělal a psal klimatolog John Mitchell.
A teď sledujte to kličkování. Met Off nejprve Holandovi tvrdila, že všechny Mitchellovy záznamy byly "smazány". V Jonesově stylu, že je sežral pes?  Pak se výmluva změnila. Ze sice záznamy existují, ale nelze je zveřejnit, protože Mitchell v IPCC pracoval sám za sebe, soukromě a ne jako zaměstnanec Met Off. Jenže pak se ukázalo, že Met Off Mitchella za práci v IPCC platila a proplácela mu cestovné, takže tam byl jako její zaměstnanec. A tak dále… Copak asi tají?
Žádná ochrana autorských práv zahraničních klimatologů v tom nebyla.
Výstižná je i odpověď Phila Jonese badateli Warwicku Hughesovi: "I když dá Světová meteorologická organizace svolení, stejně vám nic nedám. Máme v tom přes 20 let práce. Proč bych vám měl něco dávat, když vím, že vám jde jen o to hledat v tom chyby?"
Jones tedy sám jasně říká, že příčinou proč utajuje data, není ochrana autorských práv, ale snaha, aby nikdo nemohl najít chyby v jeho práci. Jenže vědu dělá vědou právě replikovatelnost, čili testovatelnost výzkumu. Kdo o říká? Karl Popper, hlavní filosof vědy.

Mýtus III: TAK JAKO TAK, ŽÁDNÉ CHYBY NIKDO NENAŠEL
Na příkladech z ČR jsme si ukázali, že výsledná data CRU jsou nepatrně teplejší než celorepubliková data ČHMÚ (ani ne o desetinu stupně). CRU tedy nekoriguje zkreslující vliv městských tepelných ostrovů (UHI), naopak ho dokonce  o něco zhoršuje.
Čeští klimatologové publikovali počátkem roku 2010 analýzu toho jak v CRU "ne-manipulovali s daty z České republiky". Správně tam uvedli, že na české teplotní trendy to nemá podstatný vliv. U nás se od normálu oteplilo o asi 1°C, takže nějaká desetinka opravdu není důležitá.
Jenže globální teploty od normálu stouply jen asi o 0,4°C či 0,5°C. Pokud je zde kvůli UHI zkreslení třeba o 0,1°C nebo 0,2°C a ČR k tomu přispívá ve svém "čtverci" na globální mapě, je to hodně. Tímto umělým nafukováním teplot se snaží vytvořit představu, že se oteplilo mnohem více, než co se dá vysvětlit sluneční aktivitou. Jde ale zřejmě o fiktivní rozpor způsobený touto svéráznou prací s daty.
Viz článek: "Proč nám NASA a CRU ohřívají republiku". Pokud nevěříte, přepočítejte si to sami. V textu najdete odkazy na data.
I v ČR vidíme totéž co globálně. Meteorologické stanice z chladnějších regionů se postupně z dat systémově vypouštějí. U nás to byl Cheb 2000, který je v nejchladnějším kraji ČR (Karlovarský). Proč?
V jiných částech světa klimatologové existující stanice ignorují a raději si teploty celých států (např. Bolívie) "domýšlejí" odhadem, místo aby použili existující měření. Opravdu někdo věří, že takové odhady od boku mohou být přesné na desetinu stupně Celsia?
E.M. Smith. GHCN - the global analysis. 3 November 2009.http://chiefio.wordpress.com/2009/11/03/ghcn-the-global-analysis/
Ostatně i sami klimatologové uznávají, že data MOHOU být - třeba vlivem UHI - zkreslená až o 0,18°C nahoru. Čtvrtá zpráva IPCC říká ve shrnutí První pracovní skupiny: "Průměrná globální povrchová teplota se zvýšila dle lineárního trendu za posledních sto let (1906-2005) o 0,74°C ± 0,18°C." (zdroj)
Bylo by hezké, kdybychom se dožili, že celý CRUTEM opravdu někdo zkontroluje.

Mýtus IV: BEZ SOUHLASU ZVEŘEJNIT NELZE
V diskusi pod mým článkem o Kiwigate se pan L. Metelka ohání jistým předpisem WMO: "Existuje jistý předpis Světové meteorologické organizace, zvaný Rezoluce 40, který upravuje podmínky výměny dat. Národní meteorologické služby musí poskytovat data k výzkumným účelům zdarma, ale organizace, která je dostane, je nesmí komerčně využívat ani zveřejňovat bez souhlasu příslušné národní služby. Ta je totiž stále "majitelem" těch dat. Jestli tedy novozélandská služba svoje data zveřejní nebo ne, to je jen na ní, ale i kdyby je měla, nesmí bez souhlasu zveřejnit data z jiných států (totéž samozřejmě platí i pro data CRU a pro "CRUGate")"
Ve skutečnosti Rezoluce č. 40 ovšem říká pravý opak!
Rezoluci č. 40 najdeme zde: http://www.nws.noaa.gov/im/wmocovr.htm
"Světová meteorologická organizace je odhodlána rozšířit volné a neomezené šíření meteorologických a souvisejících dat a produktů."  (WMO commits itself to broadening and enhancing the free and unrestricted exchange of meteorological and related data and products)
Nejenže nemáte právo zakazovat jiným, že bez souhlasu nesmí zveřejnit vaše data. Naopak vy sami máte povinnost je dát k dispozici, aby si je každý mohl stáhnout bez ptaní.
Správně je to tak, jak to udělala ČHMÚ nyní 2010 po Climategate s měsíčními teplotami jednotlivých krajů. Veškeré historické teploty krajů ČR od 60. let dodneška zveřejnila na webu. Každý si je tam může BEZ PTANÍ a zdarma stáhnout a šířit je dál.
Web CHMU - Informace pro vás - Historická data (zde).
V minulosti někteří klimatologové uzavírali smlouvy o důvěrnosti. Proč? Mimo jiné proto, aby blokovali ověření politicky citlivých grafů globálního oteplování. Phil Jones v e-mailu z 21.ledna 2005 jasně píše, že smyslem smluv je jen blokování skeptiků.
"Pokud někdo využije zákona o svobodném přístupu k informacím, můžeme použít také IPR (zákony na ochranu duševního vlastnictví). Na data se vztahují různé smlouvy, které s lidmi podepisujeme, takže za to se budeme schovávat."
Schovávat. Kdyby tak Jonese slyšela Transparency International.
Ve skutečnosti jediné právoplatné ošetření autorských práv v této oblasti spočívá pouze v tom, že musím uvést autora a zdroj. Jinak by šlo o plagiát. Tím ochrana autorských práv v této oblasti končí.
Uznává  to i pan Tolasz ve svém článku "Informace o počasí a etika jejich šíření" (viz), kde nabádá lidi, aby když přebírají nějaká data od ČHMÚ, aby uvedli zdroj. Nic více. Ta data jsou zdarma a můžete je šířit dál. Jen musíte uvést, od koho je máte a kdo je vytvořil.

Mýtus  V: OBČAN MÁ PRÁVO JEN NA TO, CO ZAPLATIL ZE 100 PROCENT
Zřizovatelem ČHMÚ je stát, konkrétně Ministerstvo životního prostředí. ČHMÚ je příspěvková organizace. Je placena z daní občanů. My jsme si zřídili ČHMÚ, aby nám dodávali služby o počasí.
Protože je to placeno z daní občanů, vztahuje se na to zákon o svobodném přístupu k informacím. V ČR je to zákon 106/99 Sb. (viz)
LM na to namítá, že občané neplatí dost: "Pokud budete mít vědní obor kompletně financovaný státem, je OK, aby byla data k dispozici zdarma. Pokud ale bude financování státem jen částečné a bude odkázán i na komerci, i u nich si budete muset ta data koupit."
A není to spíše naopak? Kdyby tato data vznikala výhradně ze soukromých zdrojů, tak občan nemá žádné právo tato data chtít vidět. Byla by to soukromá data, jako třeba váš soukromý deník. Protože je to ale placeno z veřejných prostředků, občan má právo vidět, jak se nakládá s jeho daněmi.
Jak byste se cítili, kdybyste někoho najali, aby se vám staral třeba o psa. A on by vám ho pak odmítnul vrátit? Občané si platí meteorology, aby zaznamenávali teploty. A oni nám pak odmítají výsledky ukázat? Tak na co si je platíme? To si to můžeme rovnou dělat sami.
Po Climategate zveřejnila ČHMÚ historické teploty ze stanic Ruzyně, Ostrava-Mošnov a Brno-Tuřany. A ani to nebolelo. Když nyní už nejsou tato data utajená, zkrachuje snad ČHMÚ? Kdepak. K utajování není důvod nyní a nebyl k němu důvod nikdy.

Mýtus VI: ZÁKLADNÍ DATA LZE ZPOPLATNIT
Klimatologové utajují data o historických teplotách, aby je pak mohli prodávat za peníze?
WMO rezoluce č. 40 však takové kšeftíky zakazuje: Základní data typu CLIMAT mají byt zdarma.
"Členové WMO by měli poskytovat volný a neomezený přístup k základní datům a produktům, které jsou nutné k poskytování služeb na ochranu životů a majetku a prosperity všech národů, minimálně zejména takových základních dat a produktů uvedených v příloze 1."
A v příloze se v seznamu dat, která mají být každému zdarma volně k dispozici uvádí mimo jiné: "Veškeré zprávy ze sítě stanic, které jsou dle doporučení regionálních asociací nezbytné k správnému znázornění klimatu, tj. dat s kódy CLIMAT/CLIMAT TEMP a CLIMAT SHIP/CLIMAT TEMP SHIP apod." (All reports from the network of stations recommended by the regional associations as necessary to provide a good representation of climate, e.g. data in CLIMAT/CLIMAT TEMP and CLIMAT SHIP/CLIMAT TEMP SHIP codes, etc).
A do kategorie CLIMAT patří mimo jiné měsíční teploty z pozemních meteorologických stanic.(http://en.wikipedia.org/wiki/CLIMAT)
Pokud pan Metelka chce s něčím kšeftovat, aby firma měla love, musí si najít něco jiného. Třeba pěstovat ředkvičky. Nemá však právo kšeftovat se základními daty typu měsíčních teplot. Ta musí být zdarma.
Paralela z historie:
Představme si, že by na utajování a prodeji základních dat chtěli vydělávat třeba historici. Nevydávali bychom historické dokumenty knižně, ale naopak bychom je tajili v archivech a ukázali vždy jen za tučný poplatek.
Dotaz: "Byla třicetiletá válka? Existoval Masaryk? Kdo vyhrál u Waterloo? Mohl bych si přečíst text Zlaté buly sicilské?"
Odpověď: "To je tajné. Ale když zaplatíš, možná ti poskytneme odpověď, ale nesmíš to říct nikomu dalšímu. Pst. Nejprve musíš podepsat smlouvu o důvěrnosti informací."

Mýtus VII: PRO VÝZKUM BYLA DATA KAŽDÉMU K DISPOZICI
LM píše: "Pokud jde o výzkum - data jsou zadarmo. Jako v každém jiném vědním oboru." Prodej se prý týká jen komerce.
Kéž by LM měl pravdu. Tato data nebyla k dispozici ani pro výzkum.
Klimaskeptici se těchto dat dožadovali z výzkumných účelů, tj. aby zjistili jak je teplo. Ne proto, aby data komerčně využívali. Přesto nám nebyla poskytnuta.
CRUTEM jsou grafy  globálního oteplování. Výpočty k CRUTEM ani seznam stanic k CRUTEM nebyly k dispozici NIKOMU. Ani badatelům pro výzkum. Ani zdarma ani za peníze.
Přečtěte si Muir Russelovu zprávu. Je to tam přiznáno černé na bílém.
Pánové se snažili vědomě utajit identifikace použitých stanic: "Nenechávej data ležet na veřejných serverech, nevíš, kdo by je tam mohl najít… Myslím, že ten soubor radši smažu, než bych ho někomu vydal dle zákona o právu na informace… Budu se schovávat za zákon o ochraně dat… Tom Wigley se bude schovávat za to, že v CRU už oficiálně nepracuje…"
Viz Muir Russelova zpráva (bod 6.3.1) - a všímejte si těch rozkošných eufemismů: "CRU měla v okamžiku publikace poskytnout jednoznačný seznam stanic použitých v jednotlivých verzích CRUTEM. To se nestalo a CRU k žádostem o tyto údaje nebyla vstřícná (was unhelpful and defensive), byla defenzivní. Měla žádostem o tyto informace vyhovět bez průtahů."
CRU nám tvrdí, že za 20.století se oteplilo asi o tři čtvrtě stupně Celsia. Jestli je tento závěr solidně podložen, proč se bojí ukázat nám své důkazy?
Navíc jsme byli svědkem otřesné diskriminace vědců, kteří nepatří do party.
Rezoluce WMO  č. 40:"Světová meteorologická organizace je odhodlána rozšířit volné a neomezené šíření meteorologických a souvisejících dat a produktů."  (WMO commits itself to broadening and enhancing the free and unrestricted exchange of meteorological and related data and products)
Přičemž "volné a neomezené (free and unrestricted) je definováno jako "nediskriminující a zdarma" (non-discriminatory and without charge).
Realita však byla velmi diskriminační. 
V červnu 2009 Peter Webster s Georgia Tech řekl kanadskému badateli Steve McItnyrovi, že si vyžádal od Phila Jonese surová data a Jones mu je poskytl. Tak McIntyre ihned podal dle FOIA žádost o stejná data. Ačkoli McIntyre měl pověření od Akademie věd (NAS), aby prezentoval analýzu teplot za posledních tisíc let, Jones odpověděl, že McIntyre data nedostane, protože není "akademik". Tak tedy McIntyrův kolega Ross McKitrick, ekonom z University v Guelphu požádal o tato data. Ross akademik je. Ale i on byl odmítnut.
Pat Michaels. Dog ate global warming. http://www.cato.org/pub_display.php?pub_id=10578
Nebo Phil Jones v e-mailu z 19. června 2007 píše Wei-Chyung Wangovi:
"Myslím, že se mi podařilo přesvědčit Universitu Východní Anglie, aby ignorovala jakékoli další žádosti o data odvolávající se na zákon o právu na informace, pokud přijde od lidí, kteří mají cokoli společného s webem Climate Audit… Dostal jsem e-mail od Davida Jonese z Bureau of Meteorology Research Centre v Melbourne v Austrálii. Píše, že ignorují každého, kdo má cokoli společného s Climate Audit."
Non-discriminatory? Hm.
Takže od Jonese v CRU data nedostaneme. A když se obrátíme na jisté národní meteorologické ústavy, který je původním autorem těchto dat, nedostaneme také nic. Proč takové tajnosti? Proč taková hrůza ze zveřejnění?

SVĚTOVÁ FEDERACE VĚDCŮ PROTESTOVALA
Bohužel bohulibý úmysl WMO učinit klimatologická data více přístupná, neprošel do praxe. Různí Jonesové se snažili data utajit. Buď aby s nimi mohli kšeftovat.  Tedy pro peníze. Nebo aby zabránili odhalení chyb v teorii lidmi způsobeného teplení. Tedy ze strachu, že by se přišlo na jejich špatnou práci. Nebo aby si udrželi na jistou práci pohodlný monopol.
Proto v roce 1999 Světová federace vědců (konkrétně její stálý panel pro monitorování klimatologie) vydala deklaraci, kde varuje před rostoucím utajováním dat a snahou blokovat sdílení dat pomocí smluv a různých právních kliček.
"Jedním z pilířů vědeckého výzkumu je úplná a otevřená dostupnost vědeckých dat na mezinárodní úrovni… Avšak v poslední době jsou tyto záruky vědeckého pokroku ohroženy šířící se komercionalizací dat a poznatků o přírodě, které tradičně byly pokládány za veřejné vlastnictví "public domain" (tj. nebyly předmětem ochrany podle tradičních zákonů na ochranu duševního vlastnictví)… Rostoucí komercionalizace databází v soukromém i veřejném sektoru, podporovaná zaváděním vysoce protekcionistických právních režimů a neomezených licenčních práv, je v etickém rozporu s tradicí úplné a otevřené výměny poznatků. Jde o ohrožení základních vědeckého výzkumu i vzdělávání."

ZÁVĚR
Rád bych pochválil naše klimatology za kroky podniknuté ke zveřejnění více dat. Bylo by hezké, kdyby následovaly další kroky a to v mezinárodním měřítku. Aby se dodržovala směrnice WMO. Pak by měl konečně následovat důkladný audit grafů CRUTEM. K utajování totiž neexistuje legitimní důvod. Věda musí být transparentní a replikovatelná.
Na závěr dejme slovo britskému parlamentnímu Výboru pro vědu a techniku, který vyšetřoval Climategate:
"V kontextu sdílení dat a metodik soudíme, že jednání profesora Jonese bylo v souladu s běžnou praxí v klimatologické komunitě. V klimatologické vědě není standardní praxí publikovat surová data a počítačový kód v akademickém tisku. Nicméně klimatologie má velkou důležitost a kvalita této vědy musí být bez poskvrnky. Proto soudíme, že klimatologové by měli podniknout kroky k tomu, aby byla dostupná veškerá data, na kterých stojí jejich práce (včetně surových dat) a kompletní metodika (včetně počítačového kódu). Kdyby obojí bývalo dostupné, k mnoha problémům v UEA nemuselo vůbec dojít." (zdroj)

Další čtení:
S ne-sdílením dat mají problémy i v jiných oborech. Rozdíl je v tom, že klimatologie je vysoce centralizovaná a praktiky dvou tří centrálních ústavů pak ovlivňují data celé planety. Nemluvě o nátlaku OSN, která chce z klimatologie udělat jakési nové náboženství.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Smithf504 Smithf504 | E-mail | Web | 7. července 2017 v 6:53 | Reagovat

Okay this YouTube video is much enhanced than last one, this one has pleasant picture feature as well as audio. kfegadddcddgkdac

2 Pharmc455 Pharmc455 | E-mail | Web | 10. července 2017 v 14:04 | Reagovat

Hello!<a href="http://via3indian.com/#1.html">viagra from india</a>

3 Pharme927 Pharme927 | E-mail | Web | 10. července 2017 v 14:06 | Reagovat

Hello! viagra from india http://via3indian.com/#4.html

4 Pharme146 Pharme146 | E-mail | Web | 10. července 2017 v 14:07 | Reagovat

Hello!

5 VirtuBop VirtuBop | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 16:59 | Reagovat

cialis generico inghilterra

      http://buycialisoponline.com/ - cialis generic

    <a href="http://buycialisoponline.com/">buy cialis online</a>

    cialis achat avis

6 OsmininaBop OsmininaBop | E-mail | Web | 8. listopadu 2017 v 13:19 | Reagovat

viagra pills for young men

      <a href=http://viagrahsk.com/>online viagra</a>

    <a href="http://viagrahsk.com/">buy viagra</a>

    try it viagra 50

7 OlegBop OlegBop | E-mail | Web | 15. listopadu 2017 v 12:43 | Reagovat

cheapest viagra price uk

      http://viagraonlinelka.com/ - cheap viagra

    <a href="http://viagraonlinelka.com/">online viagra</a>

    le viagra a quel ag

8 OlegBop OlegBop | E-mail | Web | 15. listopadu 2017 v 17:34 | Reagovat

acheter du viagra aucanada

      http://viagraonlinelka.com/ - buy viagra online

    <a href="http://viagraonlinelka.com/">cheap viagra</a>

    viagra rx prescription

9 SulimBop SulimBop | E-mail | Web | 17. listopadu 2017 v 15:18 | Reagovat

buy generic viagra us.

      http://viagragenlo.com/ - buy viagra

    <a href="http://viagragenlo.com/">buy viagra online</a>

    viagra express versand

10 LyubaBop LyubaBop | E-mail | Web | 18. listopadu 2017 v 2:35 | Reagovat

buy viagra generic cheap

      http://viagradiscountg.com/ - buy generic viagra

    <a href="http://viagradiscountg.com/">generic viagra online</a>

    cialis vs viagra costs.

11 LyubaBop LyubaBop | E-mail | Web | 19. listopadu 2017 v 14:46 | Reagovat

viagra results pictures

      http://viagradiscountg.com/ - discount viagra

    <a href="http://viagradiscountg.com/">online viagra</a>

    viagra tablets 50 mg

12 WiktoriyaBop WiktoriyaBop | E-mail | Web | 20. listopadu 2017 v 17:48 | Reagovat

cialis experience bodybuilding

      http://buycialisjh.com/ - buy cialis online

    <a href="http://buycialisjh.com/">cialis cheap</a>

    cialis tadalafil buy

13 WiktoriyaBop WiktoriyaBop | E-mail | Web | 20. listopadu 2017 v 23:12 | Reagovat

cialis on sale online india

      http://buycialisjh.com/ - cialis cheap

    <a href="http://buycialisjh.com/">buy cialis</a>

    5 mg cialis baratos

14 justinemr3 justinemr3 | E-mail | Web | 13. února 2018 v 7:33 | Reagovat

My published work is top!
apk download kostenlos download free android apps android apps ads chess games free wallpaper for phone download
http://sex.games.android.porndairy.in/?diagram.alison
online android development google apps for android free download games tablet free cribbage download hd video downloader for android

15 scottyn16 scottyn16 | E-mail | Web | 17. února 2018 v 13:38 | Reagovat

Amateur shemales  
http://dickgirl.replyme.pw/?post.kaitlyn
  shemal free movies shemaler shemalesex shemeal videos seamale sex

16 AndrewEquic AndrewEquic | E-mail | Web | 5. března 2018 v 11:37 | Reagovat

master site <a href=https://ccfullzshop.com>online cc shop</a> - buy cc fullz, online cc shop

17 ThomasBiofs ThomasBiofs | E-mail | Web | 7. března 2018 v 21:44 | Reagovat

<a href=https://ebin.cc/>try2swipe</a> - buy dumps with pin, buy logins

18 REMONTFug REMONTFug | E-mail | Web | 8. března 2018 v 10:06 | Reagovat

Politics in USA today. We n we publish all of them fresh and important news USA, analytics experts. All bad on earth exists with the quiet tacit consent of the indifferent. No one provides us with incentives. We are Volunteers. We are building a civil society. The people are the bearer of sovereignty and the only source of power. No one can usurp power. Useful topics - Chernobyl <a href=http://www.remmont.com>Hong-kong Business</a>

<IMG>http://remmont.com/wp-admin/images/1.gif alt=Donbass border=10 height=90 width=240</IMG>

19 Maynardbot Maynardbot | E-mail | Web | 13. března 2018 v 3:11 | Reagovat

<a href=https://doc23.ru>Купить свидетельство, диплом курсов логистики Волгоград</a> - Купить свидетельство, диплом курсов менеджмента Липецк

20 Everetttob Everetttob | E-mail | Web | 17. března 2018 v 3:29 | Reagovat

Аренда квартиры на сутки в Нижнем Новгороде
http://na-sutki-kvartira.ru - Квартиры посуточно - na-sutki-kvartira.ru

21 ElenaGolunovaOfficial ElenaGolunovaOfficial | E-mail | Web | 17. března 2018 v 10:12 | Reagovat

Все желающие, заходите к нам на официальный сайт сайт https://golunova-elena.ru/ Елены Голуновой.

Добро пожаловать на официальный сайт Елены Голуновой.

Тут вы сможете задать любой волнующий Вас вопрос сильнейшему экстрасенсу 13 битвы экстрасенсов.
Официальный сайт Елены Голуновой

Здравствуйте! Меня зовут Елена Голунова, я приветствую Вас на своем официальном сайте! Здесь Вы найдете информацию обо мне и фотографии, а так же через мой сайт вы сможете задать мне вопрос пройдя тест.

Я урожанка Новосибирска и мне 43 года, экстросенсорикой я занимаюсь очень давно в основном черная магия меня интересует которая не менее эффективна чем белая магия.

У меня трое сыновей, Влад который Кадони 25-и лет, до него Виктор Голунов и средний сын Дмитрий которому 15 лет и он уже обладает способностями.

Наш сайт  https://golunova-elena.ru/

22 Claraspoor Claraspoor | E-mail | Web | 24. března 2018 v 3:31 | Reagovat

Высотное оборудование должно удовлетворять ряду техниче¬ских требований, которые можно классифицировать следующим образом.
1. Функциональные требования, содержащие необходимые но-минальные значения физиолого-гигиенических норм параметров воздуха в ГК с указанием допустимых отклонений (физиолого-гигиенические нормативы были перечислены выше).
2.Физико-технические требования. Эта группа требований учитывает реальные условия применения агрегатов высотного оборудования на самолете. В частности, подчеркивается, что все элементы оборудования должны быть работоспособны:
а) в диапазоне температур от —60 до +80°С, а некоторые из них — и при температурах более +80° С;
б) при относительной влажности воздуха 95—100% также <a href=https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?f=195&t=20975837&p=98787884#p98787884>прокат строительных лесов в минске</a>
в) при вибрациях с частотой от 5 до 300 Гц, и более с ампли¬тудой, при которой длительные перегрузки могут достигать 4g, а кратковременные— 10g.
Если отдельные агрегаты размещены на самолете вне герме¬тической части фюзеляжа, то они должны быть работоспособны при атмосферном давлении, равном давлению на наибольшей крейсерской высоте полета, вплоть до рабочего потолка.
Весь комплекс высотного оборудования должен быть тропикоустойчивым, сохранять свои параметры в пределах установлен¬ных допусков после воздействия ударных перегрузок.
3. Эксплуатационные требования. Указанная группа требова¬ний определяет надежность работы, размещение и удобство об¬служивания оборудования как на земле, так и в полете. К ним в первую очередь относятся:
а) рациональное размещение всего оборудования на самоле¬те, обеспечивающее легкий доступ и сравнительную простоту об¬служивания, демонтаж и установку, удобство пользования в по¬лете;
б) обеспечение плавучести самолета при вынужденной посад¬ке на воду путем автоматического закрывания всех выпускных и предохранительных клапанов системы регулирования давления;
в) автоматизация всех процессов регулирования заданных физиолого-гигиенических параметров с одновременным обеспечением дублированного ручного (дистанционного) управления;
г) надежность и долговечность всех систем и отдельных агрегатов, возможность их резервирования и дублирования и <a href=https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?f=591&t=20564883&p=97531179#p97531179>леса строительные купить в минске б у</a>;
д) гарантийный и общетехнический ресурсы элементов систем, а также межремонтный срок службы, который должен быть равен межремонтному сроку службы планера самолета;
е) возможность того или иного вида непрерывного контроля за работоспособностью отдельных агрегатов и систем в целом;
ж) необходимость установки контрольно-измерительной аппаратуры и приборов для контроля и управления высотным оборудованием;
з ) взаимозаменяемость отдельных агрегатов;
и) периодичность технического обслуживания элементов высотного оборудования, которая должна соответствовать перио¬дичности регламентных работ, действующей в гражданской авиации.

23 rebayp60 rebayp60 | E-mail | Web | 6. dubna 2018 v 23:53 | Reagovat

Sexy pctures  
http://brazil.porndairy.in/?melina
  vagina erotic pdf victorian erotic pictures erotic capital erotic crucifixion

24 Brucemic Brucemic | E-mail | 7. dubna 2018 v 5:44 | Reagovat

Hello. And Bye.

25 Elmiraflunc Elmiraflunc | E-mail | Web | 15. dubna 2018 v 16:15 | Reagovat

http://pqi9s.tk - your Aliexpress star sales...

26 Kevinmayog Kevinmayog | E-mail | Web | 25. dubna 2018 v 5:42 | Reagovat

Ваш Банк готовится открыть Новое отделение? Нужны новые натяжные потолки? Dartma Tavan,Dartma Tavanlar Bakida,Azerbaycanda. Temir ve tikinti. Натяжные потолки в Баку Азербайджан +994 (55) 577-00-01 email: time4soft.com@gmail.com Купить натяжные потолки, Французские, Немецкие, Китайские, Глянцевые, Бесшовные, Матовый, Глянцевый, зеркальный, Сатиновый, Двухуровневый, Парящий, Одноуровневый потолок

Желающих зарабатывать Много, по нарастающей, в пассиве, без Копейки вложений, без знаний интернета или со знаниями, с уникальным продуктом для здоровья, известным во всем мире аналогом ламинина, но дешевле в 4 раза и более эффективным, без обязательных покупок, можно с приглашениями, а можно и абсолютно без приглашений, жду в скайпе evg7773
Звучит как сказка. Но таковым является на деле. Долго искал. Нашел.
Приглашаю.

27 lorenapl60 lorenapl60 | E-mail | Web | 25. dubna 2018 v 15:07 | Reagovat

Disengage porn pictures    
http://asses.sexblog.pw/?blog-yvette
   erotic conversation erotic horror adult sites erotic book excerpts

28 tanyaga16 tanyaga16 | E-mail | Web | 25. dubna 2018 v 23:34 | Reagovat

My gay pictures  
http://men.sexblog.pw/?page-ty
  gay college black gay dating african gays gay boys gay bathhouses

29 KevinMut KevinMut | E-mail | Web | 6. května 2018 v 4:10 | Reagovat

<h1> Thoughts on 3d Models for Game Development in an Easy to Follow Manner</h1> <h2> A Secret Weapon for 3d Models for Game Development</h2> <p> Several even publish the game on the world wide web.  Video games have become ever more popular with children and grown ups.  They have inspired many customers to spend hours in front of their computers.   They have the ability to ignite all kinds of emotions in a player, depending on their themes.  Contemporary video games are included as many varieties. </p>
<p>Start with a general idea about what you hope to achieve with your game.  Oftentimes games contain glitches that might small, like an incorrect texture, or big enough to prevent players from continuing past a specific point in the business.  Racing games are some belonging to the the most popular regarding video games.  Just as it is essential that you design a requiring game so as to secure their interest, there's a necessity additionally to supply best possible VR experience.   Attaining and employing the program is totally free but you'll need to hire licences to publish your games for platforms choose to Nintendo Wii, Apple iPhone and Android. </p>
<p> Have touch with the enterprise to see whether it would be eager to publish and distribute your round.  Many games falter given that don't recognize that new content is critical, even if the event the content you already have is outstanding.  Creating individual personal board game could often be a terrific long-term craft project for you plus your loved ones and friends, especially over the spring and summertime.  Gaming becomes a severe business for some and besides to look at being familiar with turning into a video expert.  It a person of the of the best pastimes for many people. </p> <h2> A Secret Weapon for 3d Models for Game Development</h2> <p> Might have even publish the game on the world wide web.  Video games have become ever most common with children and older individuals.  They have inspired many individuals spend hours in front of their computers.   Include the ability to ignite all kinds of emotions in a player, depending upon their themes.  Contemporary video games are available in many varieties.  </p>
<p> Start with a general idea on the you hope to achieve with your game.   Oftentimes games contain glitches that could be small, like the wrong texture, or big enough to prevent players from continuing past a specific point in the casino game.  Racing games are much of the the most popular kinds of video games.  As soon as is actually possible to crucial that you design a requiring game when you want to secure their interest, there's a need along with supply the greatest possible VR experience.  Attaining and employing the program is totally free but you'll need to invest on licences to publish your games for platforms which includes the Nintendo Wii, Apple iPhone and Android. </p>
<p> Get your share in touch with the enterprise to see whether it be eager to publish and distribute your gameplay.  Many games falter mainly because don't recognize that new content is critical, along with the event the content you already have is outstanding.  Creating your personal board game could really be a terrific long-term craft project for you and your loved ones and friends, especially over the spring and summertime.  Gaming becomes a severe business for some and desire to look at knowing more about turning into a film expert.  It is one of the best pastimes for many people.  </p> <h2> 3d Models for Game Development at a Glance</h2> <p> Textures and simple props are a wonderful starting point because you may make a number of them quickly and as soon as they are finished, they simply work in any engine.  Therefore, the info can produce trends in which may be utilized to ascertain might demand.  It is workable to also download and utilize Blender 3d without charge. </p> <h2> The Bizarre Secret of 3d Models for Game Development</h2> <p> When it has to do with game design in the modern world there are really three principal varieties of flow that you game can follow.  If you're creative, then maybe may do envisage the idea of one's game already.  You should have a feeling of community to ease the quantity of communication essential to successfully produce your games.   Begin small by developing an internet app for use in mobile VR headsets, then promote to full PC development the minute you will find the experience and the involving mobile improvement.  VR that models the true world poorly results in faulty training effects.   Nevertheless, you might not in order to be provide way to the total Earth, and you might the resources to totally design every area.   Pretty much everybody in the world today is feeling the demand for a smartphone. </p>
<p>Determine the games your enterprise is going to grow.  Developing a gaming company is similar to starting any business, there is a lot of work involved, from hiring staff to obtaining licenses for developing a chunk.  Social networking, blogging, mass media, and internet shopping, are simply a number for the places have got seen vast improvements, to that end of the developments in technology, so far as computers are participating.  For some folks, technology as well as the most recent gadgets signify something a host of additional important just buying products to boost their image and self-esteem.  Should you be curious to see how a 3D software works, it's download an entirely free one called Food processor or blender.  To Make a 3D Model you want some 3D modeling software There are various modeling computer software program and the bulk of them are so proper generating models for games.   The possibility is supplied for free, but a person are prefer it, you always have the alternative to popular donate to oblige more maturation of shed weight. </p> <h2> The History of 3d Models for Game Development Refuted </h2> <p> Unlike Sandbox, 3D RAD isn't built with game format templates, and you'll require to design the RPG engine by yourself.  Most kits have a group of instructions, but there's selection of whether to follow them in precise order or modify the order up to earn assembly more convenient. The developer kit consists of several models to have you started.  You define the way your model will behave.   Causal models are a particular way of demand forecasting that relies on data obtained in the present stage of financial continuing development.  Making 3D video game models isn't a really hard procedure and very quickly you are able to make some nice models for your games.  The highest quality game engines allow it to be quick and simple to obtain pictures on the screen and animating. </p>

30 flato flato | E-mail | Web | 10. května 2018 v 13:55 | Reagovat

http://autoss.ru - Судебная трасологическая экспертиза при ДТП

31 JACWeere JACWeere | E-mail | Web | 16. května 2018 v 15:42 | Reagovat

Вилочный погрузчик (forklift truck) представляет собой погрузочную технику, предназначенную для подъёма, перемещения тяжёлых предметов внутри склада. Он помогает в погрузке, разгрузке, штабелировании грузов на ограниченной открытой либо закрытой территории. Грузовой подъёмник называется по причине наличия специального захвата на мачте или каретке.

http://mylittlepony-game.com/profile/jackupitpogruzchikblog4648

32 robinjm3 robinjm3 | E-mail | Web | 20. května 2018 v 8:55 | Reagovat

Started up to date snare project
http://big.boobs.xblog.in/?post.belen
ga satanic porn free transvestitte porn full length free fernch porn teachers fucking students porn anaglyphic 3d porn

33 sadieip2 sadieip2 | E-mail | Web | 20. května 2018 v 10:40 | Reagovat

Loose shemale porn  
http://shemales.xblog.in/?post-aliya
  free transexual fuck videos shemald sex shemalemovies.com transexuals video sex video shemal

34 johnnyyz3 johnnyyz3 | E-mail | Web | 20. května 2018 v 11:06 | Reagovat

New starkers pictures  
http://roleplay.sexblog.pw/?nicole
  erotic film erotic intercourse hotel erotic erotic book excerpts romantic erotic books

35 tarasi3 tarasi3 | E-mail | Web | 20. května 2018 v 11:40 | Reagovat

Girls with beefy tits blogs    
http://matures.net.erolove.in/?blog.jaelyn
   erotic japanese art erotic hypnosis download erotic sketches erotic lounge cd

36 Allenskync Allenskync | E-mail | Web | 22. května 2018 v 1:55 | Reagovat

I am fascinated. I don't think I've met anyone who understands as much about this as you do. You should make a career of it, honestly, great blog
http://www.terrafirme.com.pt/2017/12/19/scholastic-as-well-as-expert-writing-producing/

37 RobertLices RobertLices | E-mail | 4. června 2018 v 4:31 | Reagovat

good resource Jarle Thorsen Swietokrzyskie

38 cliftonjs18 cliftonjs18 | E-mail | Web | 14. června 2018 v 2:15 | Reagovat

Hi new website
http://sissyblog.twiclub.in/?gain.aubrie
erot photo erotic hypnosis free cybersex shunga erotic sex xxx

39 angelua60 angelua60 | E-mail | Web | 14. června 2018 v 5:52 | Reagovat

Updated project call:
http://maritza.web.telrock.net

40 StephenCax StephenCax | E-mail | 15. června 2018 v 13:51 | Reagovat

Замена ( Аналог) ламинину, это AminoBoosters ( AminoPure) 1 в 1, но дешевле в 4 раза и выпускается Только на знаменитом  Экстракте YТE.
В 1 капсуле 400 - 420 мг, а  в ламинине 200.  Мир узнал о Ламинине в 2011 году, когда его начали выпускать на норвежском экстракте YТЕ из инкубированного оплодотворенного куриного яйца,  который  создал д-р Эскеланд. Ламинин творил чудеса в восстановлении здоровья там, где медицина ничего не может сделать априори. Название продукта не важно. Главное, что Восстановление ( не лечение) дает именно Экстракт YТE, его количество в 1 капсуле. Это почти панацея, настолько хорош экстракт. Можно не верить, но факты есть факты. И отзывы в интернете говорят об этом. Главный минус Ламинина -  Дорого, так как для получения эффекта пить надо МНОГО. А заработать хотя бы $200 в МЛМ Laminine LPGN могут немногие.  Пришло время более дешевого и эффективного Aminoboosters ( AminoPure) на том же сырье, тоже д-р Эскеланд, та же технология. И заработок без обяз. ежемесячных покупок, без копейки затрат, без приглашений,  на пассиве с 1-го шага доступен любому. Это партнерка.
Консультации по скайпу evg7773
Подробно на сайте http://1541.ru

Analogue of Laminine AminoPure (AminoBoosters) are 4 times more affordable as Laminine by LPGN. To learn in Russian how to earn money in this projekt ( not mlm) and how to get a product at a price 4 times cheaper than Laminine, contact me on skype evg7773 http://1541.ru
English Buy http://1541.ru/rz1.html

Only for USA in Russian Analogue of Laminine AminoBoosters (aminopure) are 4 times more affordable as Laminine by LPGN http://1541.ru/rz1.html

41 justinpd3 justinpd3 | E-mail | Web | 20. června 2018 v 2:55 | Reagovat

Free shemale porn  
http://futanari.blogporn.in/?post.diane
  freeshemale movie free she mail movie transexuals video free shemal sex seamale sex

42 Michaelgennick Michaelgennick | E-mail | Web | 24. června 2018 v 12:10 | Reagovat

Танец в образе возможно считать истинным театральным действом. От него выигрываете и лично вы, понимая собственную неординарность и редкость, и наблюдатель, испытывающий эстетическое удовольствие.

Знаменитые танцевальные игры для тусовок

Фурор большинства мероприятий, особенно молодежных, нередко исключительно зависит от удачной программы. Следовательно, требуется лучшая музыка и профессиональный диджей, имеющий способность увлечь участников, заставить их выйти на танцпол и раскрепоститься.

Имеется очень много танцевальных забав, которые способны заинтересовать взрослых людей:

«Шляпа». Пары двигаются под ритмичную музыку, один из игроков, танцуя по залу, одевает на одного из участников шляпу, после чего меняется с ним местами. Незанятый плясун, перемещаясь, среди пар в свою очередь выбирает с кем поменяться. И так далее, до тех пор, пока звучит музыка.

«Battle». Находящиеся там разбиваются на две доли. Став друг к другу лицом, участники одной половины стремятся копировать танцевальные движения другой. При этом танцоры двигаются навстречу друг другу. Танцевать следует по очереди либо абсолютно всем вместе.

«Лимбо». Непосредственно под зажигательную музыку двое участников растягивают ленту на высоте приблизительно 1,5 метра. Участвующие должны пройти непосредственно под ней, не задев, прогибаясь при том и сгибая ноги в коленях. Зацепившие ленту, спускающуюся с каждым кругом все ниже, выбывают из состязания.

«Застывшие фигуры». Находящиеся там танцуют, передвигаясь по залу. Когда музыка умолкнет, абсолютно все обязаны оцепенеть в той позе, в какой они находились в данный момент времени. Из состязания выходит тот, кто потеряет равновесие, засмеется или пошевелится. Наиболее забавно играть, разбившись на пары.

Танцевальные состязания не только лишь дают возможность позабавиться и расслабиться, но и продемонстрировать всю свою физическую подготовку. Однако не забывайте, что в процессе этого времяпровождения, перегрузки довольно заметные, по этой причине не забывайте при этом делать паузы и припаситесь прохладительными напитками.

Оригинал статьи на вебсайте
http://www.itets.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2328764

43 Agronom Agronom | E-mail | Web | 25. června 2018 v 6:58 | Reagovat

Изготовление аналогов запасных частей для посевной
и почвообрабатывающей техники [b](стрельчатые лапы, диски,
вертикальные стойки), ножи к кормораздатчикам,
фрезерные крюки, шнеки.[/b] https://ubp-agro.ru

44 PhillipJeawl PhillipJeawl | E-mail | Web | 26. června 2018 v 0:37 | Reagovat

I want buying some vogue products online,who can suggest any webstore for me?Thanks a great deal.

45 JoshuaIllup JoshuaIllup | E-mail | Web | 26. června 2018 v 22:17 | Reagovat

http://mic-shop.com/ 【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器 – 關於自有品牌揚歌-專營教學用麥克風

46 Russellzek Russellzek | E-mail | 27. června 2018 v 8:28 | Reagovat

Кто в курсе, какие тёплые полы монтировать вместо отопления (нет газа)???

47 UbpVlzimsa UbpVlzimsa | E-mail | Web | 28. června 2018 v 0:27 | Reagovat

Разработка и производство горного и геологоразведочного инструмента (долота, шнеки, забурники);
Проектирование и создание инструмента для дорожных работ (резцы);
Изготовление различных комплектующих к буровым установкам. http://ural-burprom.ru/

48 bernicemp11 bernicemp11 | E-mail | Web | 1. července 2018 v 3:42 | Reagovat

Novel devise
http://natural.tits.milkmom.xyz/?post.kellie
bridget b porn star wiki block porn safari bubble butt rachel porn kings gay porn free hd porn pass

49 elbaij3 elbaij3 | E-mail | Web | 2. července 2018 v 20:36 | Reagovat

My new effect:
http://jackie.forum.telrock.net

50 THWGLOBALCOINInigh THWGLOBALCOINInigh | E-mail | Web | 3. července 2018 v 9:15 | Reagovat

Chers Partenaires.
Aujourd'hui, nous voulons vous inviter a notre equipe!
L'equipe THWGLOBALCOIN !!!
 
Apres un crave flash de travail et de reflexion sur la facon dont vous pouvez payer go forth vos opinions!
Nous avons decide de creer notre propre frame Crypto!
THWGLOBALCOIN.
Nous avons pick out de donner a promote le monde qui vient a l'equipe avant le enter de l'ISO le don de 5000 MEMENTO chacun.
 
Ne manquez pas votre BONUS 5000 MEMENTO!
https://thwglobalcoin.com/thwg/refer/THWGLOBAL
Nous vous attendons tous!

VKONTAKT: https://vk.com/thwglobalcoin

51 KevinWhist KevinWhist | E-mail | Web | 4. července 2018 v 15:44 | Reagovat

Доброго дня
Я Александр, и я хочу рассказать вам информацию о сайте https://professional-trafik.ru .
Портал - то место где вы можете купить на пакет кликов для портала .
Вам предоставляется трафик высокого уровня, который распознается современными системами статистики.
Наши клики преднозначенны для повышения дохода в системах контекстной рекламы РСЯ.
Надеемся, вам понравится полезный функционал, у нас на  веб сайте.

<a href=https://professional-trafik.ru/genre/yandex_kassa/>купить трафик на сайт для продажи товара Читать подробнее ...</a>

52 kimberleytn3 kimberleytn3 | E-mail | Web | 12. července 2018 v 4:35 | Reagovat

New available porn instal  
http://roleplay.sexblog.pw/?alexandrea
  erotic traveler marathi erotic stories erotic backgrounds erotic fight man erotic

53 RobertRal RobertRal | E-mail | Web | 13. července 2018 v 3:10 | Reagovat

Интернет доска бесплатных объявлений наиболее продуктивнее и менее затратная подробности здесь

<a href=http://inbuy.org/>доска объявлений знакомства</a>

54 KennethMot KennethMot | E-mail | Web | 13. července 2018 v 12:10 | Reagovat

порядочный вебсайт http://narco24.cc

55 Coreyswasp Coreyswasp | E-mail | 25. července 2018 v 18:26 | Reagovat

Hеllo! I'll tell уоu mу method with all thе detаils, as I startеd еarning in thе Intеrnet from $ 3,500 реr day with thе help оf sociаl netwоrks reddit аnd twitter. In this video уоu will find morе detailеd infоrmatiоn and аlso seе hоw mаny millions hаvе еarnеd thоsе who hаvе bеen wоrking fоr a уear using my method. I specificаlly madе а video in this capacitу. Aftеr buуing mу mеthоd, you will undеrstаnd why: http://t158.adsage.com/trc/track/x.gif?acc=1199&iid=p.110386427000355007.k.p&lpg=https%3A//vk.cc/8jfmy3

56 suziesobswam suziesobswam | E-mail | Web | 26. července 2018 v 12:47 | Reagovat

Rose Metellus is a whore that goes around sleeping with different men.  Has anyone here been cheated on?
Sorry if this is off topic.

57 brandiezw60 brandiezw60 | E-mail | Web | 29. července 2018 v 14:41 | Reagovat

My fresh pron blog    
http://webcamsex.net.erolove.in/?describe-arlene
   free exotic stories erotic caricatures tantra erotic erotic pants

58 ericzu4 ericzu4 | E-mail | Web | 29. července 2018 v 16:21 | Reagovat

My latest pron blog    
http://teen.porndairy.in/?blog-kelsi
  school bus girls amateur home porn printable star wars clip art free hentai video

59 twilael4 twilael4 | E-mail | Web | 30. července 2018 v 6:46 | Reagovat

New sissy girls blog website
   how to date a man free sex anime gay harley v rod  
http://sissy.adultnet.in/?blog.marie
  forced feminization porn poems and love free porn butt plugs bdsm trainer 3 barrel curling iron female domination bondage men women with sex characteristics of dictionary

60 WilliamBaw WilliamBaw | E-mail | Web | 31. července 2018 v 10:41 | Reagovat

綠屋家居: GREEN HOUSE 北歐傢俱-台中家具 http://www.greenhouse.net.tw/

61 amaliafz69 amaliafz69 | E-mail | Web | 2. srpna 2018 v 9:53 | Reagovat

Indecorous blog pictures from internet  
black sex sex video erotic dreams funny erotic erotic fight    
http://asianladyboy.erolove.in/?mckayla  
  erotic boutiques erotic photography erotic art paintings poren sex xxx thirteen erotic ghosts

62 RobertPeale RobertPeale | E-mail | Web | 2. srpna 2018 v 15:55 | Reagovat

http://render.ru/user/info.php?user_id=192255

Установим Вам декоративные бетонные парканы которые будут служить для вас 50 лет и более. Все работы можем исполнить под ключ без дополнительных переплат и потерянного времени. После оформления заказа новый паркан будет установлен у вас уже через 15 дней. Без дополнительных взносов и скрытых платежей, все что обсудили - стоимость остается без изменений. Свои обязательства обеспечиваю опытом работы с 2006 года, с данного периода мы лишь растем благодаря благодарным рекомендациям наших клиентов.

63 Geraldthaky Geraldthaky | E-mail | Web | 3. srpna 2018 v 0:04 | Reagovat

台北-中和【均媄醫美診所】─台北微整形、童顏針、玻尿酸最推薦的醫美診所! http://micro-plastic.com/

64 deidrezo18 deidrezo18 | E-mail | Web | 4. srpna 2018 v 16:55 | Reagovat

Updated engagement sheet:
http://lena.blogs.telrock.org

65 SergioDom SergioDom | E-mail | Web | 5. srpna 2018 v 16:53 | Reagovat

http://77a.lifevantage.com Why do people age and how can Protandim NRF 2 help slow that process? TrueScience Skincare Cream with Protandim Anti-Aging Formula is the best in peace. Buy, register ONLY for Canada, Australia, Hong Kong, Mexico, Thailand, Great Britain, USA

66 Morriszoday Morriszoday | E-mail | Web | 6. srpna 2018 v 11:28 | Reagovat

Laminine LPGN ?? Аналог ламинина AminoBoosters дешевле в 3-6 раз. В 1 капсуле AminoBoosters 400 мг, а  в Laminine 200.  Сырье, технология  д-ра Эскеланда - только разные названия.  Заработок без обязательных ежемесячных покупок и без вложений, можно без приглашений
Подробно на сайте http://1541.ru  viber +380976131437  Скайп evg7773

Analogue of Laminine AminoPure (AminoBoosters) are 3-6 times more affordable as Laminine by LPGN. To learn in Russian how to earn money in this projekt ( not mlm) and how to get a product at a price 4 times cheaper than Laminine, contact me on skype evg7773 http://1541.ru
English Buy http://1541.ru/rz1.html

Protandim Nrf2 в 1 миллион раз эффективнее любых антиоксидантов.
На базе Протандима Созданы удивительные крема антистарения для кожи. Они стали прорывом в мире антивозрастной косметики.
Смотрите на сайте http://1541.ru/cms/protandim-nrf1-2.php

67 Warrennaink Warrennaink | E-mail | Web | 6. srpna 2018 v 12:45 | Reagovat

REKLAMA!
Szukasz używanego lub nowego samochodu?
Sprawdź nowe ogłoszenia motoryzacyjne na <a href='https://samocholand.pl/samochody/'>samochody uzywane</a>.
Dodaj ogłoszenie samochodu, motocykla lub innego pojazdu na https://samocholand.pl/samochody/ za darmo.

68 erichv1 erichv1 | E-mail | Web | 7. srpna 2018 v 3:34 | Reagovat

Daily porn blog updates
http://hotties.pictures.erolove.in/?post-dania
big boys neighborhood buy school uniform online free lezdom comics you tube.black gay men big dick nylon boys movies

69 Jamestub Jamestub | E-mail | 11. srpna 2018 v 12:13 | Reagovat

What do you think about it?
This person is selling the secret of eternal youth: http://makemoneyonlinenosurveys46666.blogstival.com/1812664/the-fact-about-a4m-antiaging-that-no-one-is-suggesting

70 gracielamy60 gracielamy60 | E-mail | Web | 16. srpna 2018 v 3:46 | Reagovat

Proposal page moved:
http://isabelle.post1.telrock.org

71 HerbertFak HerbertFak | E-mail | Web | 16. srpna 2018 v 8:45 | Reagovat

Specific essay penning roadmap, useful tips for college kids

http://massageassociatesknoxville.com/?p=401

72 KevinSlada KevinSlada | E-mail | Web | 17. srpna 2018 v 20:54 | Reagovat

人中之龍,Yakuza 3,SEGA,PS4,重製版,《人中之龍 3》PS4 重製版 釋出全新預告及遊戲截圖,影音相關,Game LIFE 遊戲情報 http://gamelife.tw/thread-37298-1-1.html

73 jacobrt16 jacobrt16 | E-mail | Web | 18. srpna 2018 v 15:38 | Reagovat

Latin ladyboys  
http://shemales.blogporn.in/?page-mya
  freeshemal sex ladyboys transsex shemalemovies.com shemalesex

74 phylliswf69 phylliswf69 | E-mail | Web | 19. srpna 2018 v 5:53 | Reagovat

Prepare page moved:
http://norman.go.telrock.net

75 Matthewdut Matthewdut | E-mail | Web | 22. srpna 2018 v 12:27 | Reagovat

I am sorry for off-topic, I am considering about building an enlightening web-site for individuals. May possibly start with submitting interesting facts such as"Male bats have the highest rate of homosexuality of any mammal."Please let me know if  you know where I can find some related information like here

http://www.dundersalt.no/best-mba-essay-writing-service-get-learn-diploma/
http://shuvuashdod.net/2018/08/08/minimize-and-paste-to-get-your-apa-title-page/

76 faithde2 faithde2 | E-mail | Web | 22. srpna 2018 v 17:15 | Reagovat

Hi fashionable blog
http://arab.girls.tv.yopoint.in/?post.alison
dudai rise interesting kaugalian hotlines

77 robynar18 robynar18 | E-mail | Web | 23. srpna 2018 v 12:14 | Reagovat

New launched porn locality  
erotic couples massage erotic words erotic poetry erotic body piercing free adult sex    
http://toys.erolove.in/?katerina  
  erotic novel adultsex erotic films erotic fight free sex videos

78 pamzc16 pamzc16 | E-mail | Web | 28. srpna 2018 v 22:16 | Reagovat

Stared different prepare:
http://patty.web.telrock.net

79 Nathanraf Nathanraf | E-mail | 2. září 2018 v 6:42 | Reagovat

PTHC FORUM

In the most peculate become insolvent CP Shortclip 2018 Clannish Set aside

http://vvv.unoforum.pro/?0-0

http://l2u.su/q9d

l2u.su/q9d

Outmoded files 2000-2017CONJURE UP UP In hotchpotch Troop Highest 1201-1500 Files Opening

Siberian Mouse Garnering

As the consciously Modelkids Dvd 1 - 44 Vernissage

Transport on the side of Anal Series 1 - 25 Ungregarious showing !!!

Crave Pic Dvd 1 - 50 Spare showing !!!

80 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 3. září 2018 v 15:02 | Reagovat

Hello!

81 HaroldNolve HaroldNolve | E-mail | Web | 5. září 2018 v 4:26 | Reagovat

台北市-萬華【禾云室內設計│台北城市工程】─萬華室內設計│萬華裝潢統包│萬華木作工程         http://interior-plan.com/

82 Wilsonambiz Wilsonambiz | E-mail | Web | 5. září 2018 v 4:48 | Reagovat

綠屋家居: GREEN HOUSE 北歐傢俱-台中家具 http://www.greenhouse.net.tw/

83 Davidelisp Davidelisp | E-mail | Web | 5. září 2018 v 13:52 | Reagovat

喜多福,乾拌麵,拌麵,乾麵,呷什麵,關廟麵,手工麵,手作麵,沙茶咖哩,川味麻辣 牛肉風味,油蔥香菇,香蒜麻醬,紅油烏醋,麻辣麻醬,川味麻辣,團購美食,sidofu,日曬麵條,古法手工精製,日光自然曬乾                       https://www.sidofu.net/

84 isabellazq60 isabellazq60 | E-mail | Web | 6. září 2018 v 19:30 | Reagovat

New photo blog
http://sexypic.erolove.in/?entry-nevaeh
mp4 porn megaupload charmaine sinclair anal pics only pain and gas, bloating near left breast bone download film sex irani nudism lifestyle

85 kenir1 kenir1 | E-mail | Web | 7. září 2018 v 22:08 | Reagovat

Modish naked pictures  
http://futanari.porndairy.in/?kayla
  sex moves erotic games download erotic hindi erotic photograpy free sex

86 SergioDom SergioDom | E-mail | 8. září 2018 v 22:29 | Reagovat

Analogue of Laminine AminoBoosters ( AminoPure) http://www.getyourboomback.com/#_l_2ox are 3-7 times more affordable as Laminine by LPGN. To learn how to get a product, contact me at t.+12487304178 Skype tatyana.kondratyeva2

87 lauriete60 lauriete60 | E-mail | Web | 9. září 2018 v 22:36 | Reagovat

Sexy pctures  
http://beach.sexblog.pw/?yvette
  erotic email sex erotic erotic humor sex party erotic nudes

88 Edwardevawl Edwardevawl | E-mail | Web | 12. září 2018 v 5:35 | Reagovat

後宮情色線上影音網 - 中文有碼 中文無碼 番號搜索 http://50-video.com

89 alyssang69 alyssang69 | E-mail | Web | 12. září 2018 v 15:47 | Reagovat

Lewd pctures  
pornos erotic literature online erotic yoga ebook erotic erotic pants    
http://matures.net.erolove.in/?maggie  
  erotically sbs erotic tales male erotic photography hot movies erotic java game

90 Thomastaide Thomastaide | E-mail | Web | 12. září 2018 v 16:59 | Reagovat

SEO,SEO送網站,SEO是什麼,SEO要怎麼做,SEO公司,SEO排名,SEO自然排序,SEO關鍵字優化,GOOGLE排名,搜尋引擎排名,GOOGLE自然排序,無限組關鍵字,關鍵字廣告,網路行銷,網站免費http://tw-seo.com

91 MatthewBob MatthewBob | E-mail | Web | Úterý v 0:25 | Reagovat

後宮情色網-優惠多多,紅利集點,AV女優最齊全,天天更新 http://168.av-50.com/

92 StevenOvart StevenOvart | E-mail | Úterý v 20:43 | Reagovat

<a href="http://topessayservicesreview.pen.io/">http://topessayservicesreview.pen.io/</a>

93 marniedal marniedal | E-mail | Web | Včera v 15:43 | Reagovat

My name is Marnie. And I am a professional Content writer with many years of experience in writing.

My interest is to solve problems related to writing. And I have been doing it for many years. I have been with several groups as a volunteer and have assisted people in many ways.
My love for writing has no end. It is like the air we breathe, something I cherish with all my being. I am a full-time writer who started at an early age.
I’m happy that I`ve already sold several copies of my works in different countries like England and others too numerous to mention.
I also work in a company that provides assistance to many clients from different parts of the world. Clients always come to me because I work no matter how hard their projects are. I help them to save money, because I feel fulfilled when people come to me for professional help.

Ghost Writer – Marnie - [http://www.kulturaplus.com/]Kulturaplus[/url] Corps

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama